kAKO RADIMO?

Naš proizvodni proces se odvija uz veliki fokus na detalje

Da bi osigurali maksimalnu kvalitetu proizvoda odlučili smo uvesti punu digitalizaciju u našu proizvodnju.  To nam omogućuje kompletan uvid u stanje aktivnosti te nam daje kontrolu za upravljanje kvalitetom. Iako je proizvodni proces detaljan i podrazumijeva mnoštvo podprocesa i operacija, za vas u nastavku predstavljamo one najbitnije. 

Dizajn

Dizajn i personalizacija

Kroz vizualizaciju možemo definirati konačan izgled prozvoda, kombinaciju boja koje želimo koristiti i svaku dodatnu personalizaciju koja će ovaj proizvod činiti unikatnim i prepoznatljivim. Prilikom dizajna koristimo CAD/CAM program specijaliziran za rad u tekstilnoj/modnoj industriji.

Priprema

Priprema

U fazi pripreme se vrši narudžba materijala, priprema krojnih slika, izrada programa za vez i termo aplikacije te izrada uzoraka. U ovom dijelu se definiraju i potencijalni problemi pri izradi proizvoda te optimizacija strojeva. Dobra priprema omogućava efikasnu i kvalitetnu proizvodnju te smanjuje mogućnost pogreške.

Krojenje

Krojenje

Krojenje je proizvodni proces koji se obavlja uz velik stupanj automatizacije. Vrši se na CNC automatskim mašinama za sječenje materijala koji omogućavaju veliku preciznost i efikasnost. Ovi strojevi mogu rezati i do 100 naslaga materijala uz zanemariva odstupanja u kvaliteti rezanja.

Sivanje

Šivanje

Kao najsloženija faza u procesu nastanka proizvoda od tekstila, šivanje je ono na što smo najviše stavili naš fokus. Naši pogoni su opremljeni sa velikim brojem različitih vrsta mašina što nam omogućava brzo pokretanje i ostvarenje novih projekata. Naše zaposlenike stručno obučavamo iz oblasti šivanja, ali i iz oblasti zaštite na radu i zaštite okoliša. Kvaliteta proizvodnje se provjerava prema standardu ISO 9001:2015.

Pakovanje

Pakovanje i otprema

Pakiranje se vrši u skladu sa dogovorom s kupcima i ovisno od vrste prijevoza. Najčešća vrsta pakiranja koje koristimo je pakiranje pojedinačnih proizvoda u PVC vrećice koji se onda po veličinama sortiraju u kartonske kutije, te konačno na palete. Također, nudimo mogućnost prijevoza proizvoda do željene destinacije ili pomoć pri organizaciji teretnog vozila, u slučaju da je u pitanju veća količina  robe.

hrHR